سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی مدیران
منوی اصلی

اعضاءگروه مدیران دوره دوم

-خانم فرشته حلت

-آقای غلامعلی عبدی

-آقای عقیل نظام آبادی

-خانم سوسن حمزه لو