سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی مدیران
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    آيين نامه آموزشي دوره دوم متوسطه نظام جديد آموزشي

آيين نامه آموزشي دوره دوم متوسطه نظام جديد آموزشي (روزانه) مصوب نهصد و سي و دومين (932) جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش،تاريخ17 /03/ 1395 و نامه شماره 400/136325 مورخ 1395/08/03 معاونت آموزش متوسطه جهت اجرا از سال تحصيلي 96-95

نسخه PDF آيين نامه آموزشي دوره دوم متوسطه نظام جديد آموزشي (روزانه) قسمت اول

نسخه PDF آيين نامه آموزشي دوره دوم متوسطه نظام جديد آموزشي (روزانه) قسمت دوم

نسخه TIF آيين نامه آموزشي دوره دوم متوسطه نظام جديد آموزشي (روزانه)